• info@sadrabiolab.ir
  • 09177101875

واحد مشاوره

شرکت زیست فناوری شایان پارس این افتخار را دارد که با ارائه خدمات مشاوره در زمینه های زیر بستری مناسب برای رشد علمی را فراهم اورد:

1-ارائه کلیه خدمات مشاوره ی تحصیلی، آموزشی و پژوهشی به دانشجویان جهت انتخاب رشته ی دانشگاهی، انتخاب طرح پژوهشی و پایان نامه در حوزه¬های سلولی، مولکولی، بیولوژی تولید مثل و استریولوژی
2- اتاق فکر دانشجویی و دانش اموزی همراه با اساتید برجسته دانشگاه به منظور انتخاب طرح پژوهشی کاربردی در حوزه های بیولوژی سلولی، مولکولی، بیولوژی تولید مثل و استریولوژی
3-ارائه کلیه خدمات مشاوره ی تحصیلی، انتخاب رشته دانشگاهی، جهت دانش اموزان توسط دانشجویان و رتبه های برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز