• info@sadrabiolab.ir
  • 09177101875

دوره های دانش آموزی

یکی از علوم و فنونی که در سالهای اخیر شاهد پیشرفت های شگرف و فراوان در آن بوده ایم علوم زیستی و زیست فناوری است. توسعه و ترویج این علوم و فنون با توجه به اهمیت و کارکرد های متعدد آن در پیشرفت، لازم و ضروری به نظر می رسد.
از آنجایی که دانش آموزان به عنوان نیروهای بالقوه علمی و فنی و آینده سازان کشور نقش عمده ای در پیشرفت کشور دارند آشنایی آن ها با علوم زیستی و زیست فناوری می تواند الهام بخش ایشان بوده و با افزایش دانش، آگاهی و بینش، آنها را به سوی فراگیری این علوم تشویق نماید تا بدین وسیله شاهد پیشرفت های سریع و گسترده زیست فناوری در آینده کشور عزیزمان باشیم.
در همین راستا شرکت زیست فناوری شایان پارس اقدام به برنامه ریزی، طراحی و اجرای دوره های دانش آموزی در رشته های مختلف علوم زیستی و زیست فناوری در قالب کارگاه های متنوع و با موضوعات مرتبط نموده است تا دانش آموزان را با مفاهیم پایه و اساسی در زیست فناوری و کاربرد این علوم آشنا سازد. این کارگاه ها بصورت تئوری و عملی برگزار می گردد.

دوره های دانش آموزی:

آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه
آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی
جراجی
آشنایی با تجهیزات کشت سلول
کشت سلول
جداسازی سلول های بنیادی
اصول کلی واکنش PCR و مراحل آن
الکتروفورز