• info@sadrabiolab.ir
  • 09177101875

پژوهش

اداره پژوهشی شرکت زیست فناوری شایان پارس در جهت توسعه تحقیقات در حوزه علوم زیستی عملکرد خود را در قالب فعالیتهای تحقیقی، اجرایی، آموزشی و مشاوره ای در این مرکز به انجام می رساند.

فعالیت های اجرائی
1-   ایجاد بستر مناسب جهت اجرا و انجام پژوهش های اثربخش
2-   بهسازی فضای علمی- پژوهشی و برنامه ریزی به منظور ارائه راهکارهایی برای تشویق و حمایت از ایده‌های پژوهشی
3-   انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
4-   راهبری و نظارت بر اجرای اثربخش پایان‌نامه‌های دانشجویی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) و ارائه مقالات در مجامع بین المللی و تشویق نویسندگان مقالات علمی و پژوهشی
5-   اعمال نظارت و کنترل کل فرایند نحوه انجام طرح ها/پروژه های تحقیقاتی
6-   تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه¬های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط
7-   همکاری با سازمان ها و شرکت ها در حهت انجام طرح های تحقیقاتی