• info@sadrabiolab.ir
  • 09177101875

تفاهم نامه

تعامل با دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشگاه ها
یکی از برنامه های شرکت زیست فناوری شایان پارس جهت ارتقاء موقعيت علمي پژوهشي، ايجاد تعامل علمي با مراكز علمی و معتبر می باشد. در همین راستا این مراکز موفق به ایجاد ارتباطات بسیار خوب با این مجموعه ها شده است:

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برج پژوهشی محمد رسول الله
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی جهرم