• info@sadrabiolab.ir
  • 09177101875

بانک کیسه عصاره آمنیون

در علوم تحقیقاتی و پزشکی همه روزه شاهد پیشرفت های وسیعی در حوزه های درمانی و استفاده از مواد بیولوژیکی با ماهیت طبیعی به جای استفاده از مواد شیمیایی و دست ساز بوده و هستیم، در این راستا یکی از بافت هایی که از لحاظ علوم زیستی بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، "غشا یا کیسه آمنیون جنینی" است. شایان ذکر است غشا آمنیون سرشار از ترکیباتی همچون فاکتور ها و عوامل مغذی، فاکتورهای رشد بیولوژیکی، عوامل ضد میکروبی، ضد التهابی و ترمیمی بوده که کاربردهای فراوانی را می توان در حوزه تحقیقاتی و بالین برای آن متصور شد. با توجه به اینکه رشد سلول ها در محیط کشت به منظور پیوند آن ها در محیط داخلی بدن و یا محیط آزمایشگاهی و نیز ترمیم زخم ها و جراحات ناشی از سوختگی و ... نیازمند عوامل رشد متعدد برای تکثیر می باشد با بررسی این موضوع و مطالعه بر روی غشای آمنیون جنینی مشخص شده که عوامل رشد مورد نیاز به مقدار فراوانی در غشای آمنیون جنینی موجود بوده و قابل استخراج می باشد.در این راستا شرکت دانش بنیان زیست فناوری شایان پارس با تکیه بر دانش های به روز دنیا اقدام به استخراج و ذخیره سازی عصاره کیسه آمنیون جنینی بصورت لیوفیلیزه، سوسپانسیون و ائورسل کرده است و این محصول را در اختیار محققان و مصرف کنندگان محترم قرار می دهد.
جهت سفارش عصاره کیسه امنیون جنینی اینجا کلیک کنید.